מבקר המדינה, אפריל 2013:

״על הממשלה לקדם בדחיפות תוכנית כוללת למניעת אסון אקולוגי בים - שיפגע סביבתית, בריאותית, וכלכלית במדינה״


בפרק ״מוכנות והיערכות להשפעות סביבתיות של קידוחי גז ונפט בים״ מתוך דו״ח 2013, מבקר המדינה מדגיש: ״שלבי החיפוש והפיתוח (של הגז) בים, עלולים לגרום נזקים לקרקע, לים, לאוויר, לחי ולצומח.״
מבקר המדינה חוזר ומזכיר את אסון מפרץ מקסיקו ומזהיר: ״לזיהום בים ולטיפול בו עלולות להיות השפעות כלכליות על המדינה״.

הוא מונה את מחדלי משרדי האנרגיה והגנת הסביבה שגוררים רגליים לאורך שנים. מאז הוגש הדו״ח לממשלה ב-2013, הרבה לא נעשה לטיפול ברשימת הכשלים וההמלצות.
במסגרת מאבקנו להצלת הים - אנחנו מרכזים כאן אזהרות, הארות, הצעות ונתונים בנושא. נודה לעזרתכם בהפצת המידע.      

״על הממשלה לקדם בדחיפות תוכנית כוללת למניעת אסון אקולוגי בים - שיפגע סביבתית, בריאותית, וכלכלית במדינה״

| דו״ח מבקר המדינה אפריל 2013

קידוחים
ימיים
לא מפוקחים

 


לאסון הסביבתי יש מחיר כלכלי:

״הנזקים הסביבתיים לים עלולים להגיע לעלות של 200 מיליון ש״ח לשנה למשך 20 שנים״

 

מבקר המדינה מדגיש את חלקו של משרד האנרגיה בסכנה הכלכלית, מזכיר שהמשרד נתן לחברות רשיונות חיפוש ללא בקשת ערבויות לטיפול ופיצוי על הנזקים גם לאחר המידע שהגיע מאסון מפרץ מקסיקו.
וחוזר שוב על העובדה שעד היום לא עשה דבר כדי להבטיח את המדינה מפני הנזקים הכלכליים: 

"רוב פעולות חיפוש והפקת גז בים, נעשו בלי שמשרד האנרגיה דאג להחזיק בערבויות לכיסוי הנזקים"

 


לאסון הסביבתי יש מחיר כלכלי:

״הנזקים הסביבתיים לים עלולים להגיע לעלות של 200 מיליון ש״ח לשנה למשך 20 שנים״

"רוב פעולות חיפוש והפקת גז בים, נעשו בלי שמשרד האנרגיה דאג להחזיק בערבויות לכיסוי הנזקים"

| דו״ח מבקר המדינה אפריל 2013


20 שנים של מחדל מתמשך20 שנים של מחדל מתמשך

 אז מה אנחנו דורשים?סמכויות הגנה סביבתית בכל המרחב הימי כולל מים כלכליים


חקיקת
חוק נזיקין לים


תכנית חירום לאומית
לאירוע
דליפה בים


החלת הדירקטיבה האירופיתושכל זה יעשה תוך שיתוף הציבור
ובשקיפות מלאה

 

 

ושכל זה יעשה תוך שיתוף הציבור ובשקיפות מלאה