"מאפריל עד דצמבר 2012,
בדק מבקר המדינה אילו פעולות נקטו משרדי האנרגיה והגה״ס להפחתת נזקים סביבתיים הנגרמים מחיפוש והפקת גז ונפט בים"

ואלו הממצאים:

 

"מאפריל עד דצמבר 2012,
בדק מבקר המדינה אילו פעולות נקטו משרדי האנרגיה והגה״ס להפחתת נזקים סביבתיים הנגרמים מחיפוש והפקת גז ונפט בים"
ואלו הממצאים:
 

המצב החוקתי:

בישראל אין חקיקה ייעודית המסדירה את ההיבט הסביבתי של חיפוש גז ונפט והפקתם. הסמכות לנקיטת פעולות מניעה נתונה למשרד האנרגיה ולמשרד להגנת הסביבה

המצב החוקתי:
בישראל אין חקיקה ייעודית המסדירה את ההיבט הסביבתי של חיפוש גז ונפט והפקתם. הסמכות לנקיטת פעולות מניעה נתונה למשרד האנרגיה ולמשרד להגנת הסביבה


משנת 1999 לישראל 4 מאגרי גז שזיהום מהם יגרום נזק גדול


משנת 1999 לישראל 4 מאגרי גז שזיהום מהם יגרום נזק גדול


עד 2011 - אין דרישות סביבתיות במתן הרשאות קידוחי חיפוש

39 רשיונות חיפוש (מתוך 41) ניתנו ללא כל דרישות סביבתיות


עד 2011 - אין דרישות סביבתיות במתן הרשאות קידוחי חיפוש
39 רשיונות חיפוש (מתוך 41) ניתנו ללא כל דרישות סביבתיות